Nyt i IOS 9

Dette indlæg er en kort introduktion til IOS9, som er Apples seneste udgivne operativsystem. Alle funktioner har dog ikke været mulige at teste lige grundigt, derfor kan dette indlæg sagtens have nogle væsentlige mangler. Kommenter derfor gerne på indlægget her, hvis du opdager, at noget mangler.
Jeg vil først forklare, hvad jeg har fundet af nye tiltag i Voiceover, og herefter kort beskrive, hvad jeg har fundet af nye tiltag generelt i IOS 9.

IOS9 ligner af udseende meget sine forgængere- i hvert fald, hvis man bruger Voiceover, men jeg har lagt specielt mærke til, at hastigheden i systemet virker til at være forbedret. Jeg oplever i hvert fald, at apps startes hurtigere og at min enhed virker til at være noget hurtigere end under IOS8, når Voiceover er aktiv.

Nyt i Voiceover

Særligt for danske brugere

i IOS 9 er der sket en del væsentlige ting, som vi har efterspurgt i flere år.

 • Voiceover kan nu læse æ, ø og å både når der læses, skrives, staves osv. dette er et enormt gennembrud, og det er noget, som vi har efterspurgt siden iPhonen kom med Voiceover i 2009.
 • Voiceover kan nu læse store og små bogstaver. Dette er også en ting, som vi er en del, der har glædet os til skulle finde vej til IOS.

Andre nyttige informationer i Voiceover

I IOS 7 blev rotorens muligheder betragteligt udvidet. Det blev således muligt for os at slette mails, beskeder og andre emner ved at vælge indstillingen handlinger og her svirpe op/nedad med en finger, til den ønskede handling blev oplæst. Med et dobbelttryk kunne vi så få handlingen udført. I Appskifteren blev det også muligt for os at vælge, om et program skulle lukkes via rotoren. Alt dette er stadig muligt i IOS 9.

I IOS 8 kom så muligheden for at vælge en handling direkte fra låseskærmen. Det var for eksempel muligt at vælge at besvare en sms uden først at låse telefonen op. Man kunne svirpe opad/nedad for at vælge besvar, og herefter dobbelttrykke for at aktivere muligheden.

I IOS 9 er der sket lidt mere i forhold til, hvad der kan gøres fra rotoren på låseskærmen. Det er nu muligt at se forskellige muligheder alt efter, hvilken meddelelse/notifikation, som vises. Her er et par eksempler:

Eksempel 1: Fjern en meddelelse fra skærmen.
Hvis du har en iPhone med et SIM-låst SIM-kort, kan du vælge blandt rotorens muligheder at låse telefonen op eller at lukke meddelelsen. Vælger du at lukke meddelelsen, så fjernes den fra låseskærmen.

Eksempel 2: Udsæt eller afvis en alarm.

Du kender det sikkert alt for godt: Man vågner alt for brat ved at alarmen bimler og bamler i god tid, og der kan sagtens lige blive tid til fem minutter mere på langs, før der skal ske noget som helst andet. Tidligere var det nødvendigt at låse enheden op og vælge snoose, men nu kan det gøres via rotorens forbedrede muligheder. For at få alarmen til at stoppe, skal du trykke på en af lydstyrkeknapperne. Nu er der stilhed – bortset fra Voiceovers tale, og du kan nu svirpe mod højre til du finder titlen på alarmen. Svirp nu opad/nedad og vælg snoose eller afvis, hvis du alligevel alleerde er klar til at komme videre i dine gøremål.
Herudover er der tilføjet en mulighed som hedder: Luk meddelelse. Denne mulighed sletter den viste meddelelse fra låseskærmen. Du kan finde meddelelsen igen ved at åbne meddelelsescentret.

Nye indstillingsmuligheder i Voiceover

Der er sket lidt under indstillingerne for Voiceover. Alle indstillinger findes under:
Indstillinger, Generelt, Tilgængelighed, Voiceover.

I IOS 8 blev der indført en mulighed kaldet tale. Her er det muligt at tilpasse de sprog, som Voiceover skal kunne benytte sig af. Dette er stadig muligt, men det er også muligt at tilføje flere sprog, som man så kan skifte mellem via muligheden sprog fra rotoren. Rygterne vil vide, at man også kan bruge stemmerne, som Siri bruger på engelsk sammen med Voiceover, men dette har jeg ikke undersøgt nærmere.

Man kan også nu indstille indtastningsfunktionen (normal indskrivning, tifingersystem osv). hvilket man før har skullet gøre fra rotoren, når et tekstfelt var aktivt. Det er rart at se, at disse indstillinger også har fundet vej til Voiceovers indstillinger, da ikke alle har let ved at bruge rotoren, men godt kan indskrive tekst.
Når vi taler om at indskrive tekst, så har en anden rigtig spændende ændring fundet vej til muligheden tifingersystem. Det har været sådan, at når man brugte muligheden tifingersystem, så blev bogstavet skrevet når fingeren blev løftet fra skærmen. Nu kan man (uden at skifte indstilling) skifte mellem splitskrivning/normal indtastning ved at svirpe mellem bogstaverne og så dobbelttrykke på bogstavet for at aktivere det.
Denne kombination af disse to indtastningsmuligheder er faktisk virkelig brugbar for mig, og jeg håber, at andre også vil finde dette utroligt nyttigt.

i IOS 9 er der kommet en (efter min mening) fantastisk funktion, som hedder: Interval ved tryk to gange. Den gør det muligt at bestemme, hvor hurtigt man dobbelttrykker med en finger for at aktivere et ikon på skærmen. For nogle brugere har dette været en stor udfordring tidligere, fordi der skulle en vis hastighed til før enheden forstod, at man ville aktivere et ønsket ikon/emne på skærmen. Standardværdien er 0,25 sekunder, men denne kan forøges enten ved at man indskriver værdien, eller ved at der trykkes på knapperne stigende og faldende, som findes i samme skærmbillede som tekstboksen, hvor der kan indskrives værdier. Dette er særligt nyttigt for dig, som vil hjælpe nye brugere igang med IOS-enheder.

Endnu en nyttig ting, som har fundet vej til Voiceover er muligheden for at kunne vælge tekst på en væsentlig lettere måde en hidtil. Nu findes muligheden tekstvalg i rotoren. Når denne indstilling er valgt, kan man svirpe opad eller nedad for at vælge, om man vil vælge tekst efter tegn, ord, linje, hele siden eller al tekst. Vælger således tegn, ord eller linje, så kan man svirpe mod højre for at tilvælge tekst. Svirpes der mod venstre, kan der fravælges tekst. Det eneste som man skal huske på for øjeblikket er, at man ikke kan tilvælge tekst fra højre mod venstre. Det betyder helt konkret, at man ikke kan markere tekst fra slutningen af en linje til den foregående linje. Her må man finde linjens start, og herefter vælge teksten ved at svirpe mod højre.

Forbedringer til braille i Voiceover

Ifølge Apple skulle deres indbyggede brailletastatur på touchskærmen være blevet noget bedre end i IOS 8. Jeg benytter ikke selv dette system, da jeg foretrækker et fysisk display eller appen MBraille

Annie Skov Nielsen har været så venlig at bidrage til denne artikel med sine observationer omkring dette område i IOS 9. Hendes erfaringer følger nedenfor:

Anførselstegn:

Vi har fået rettet vores anførselstegn, til stor glæde for os, som gerne vil læse e-bøger i voicedream eller ibooks eller andre af de udmærkede programmer, der findes.

Nye genveje:

Der er indført nogle få nye genveje, som jeg lige vil nævne:

 • Mellemrum + punkt 1,5,6 starter og stopper musik, lægger et opkald på, de fleste af de ting, man gør med tap med to fingre.
 • Pkt 3,6,7,8 tap og hold på et givet element. Det svarer til tap og hold med to fingre.
 • Mellemrum + punkt 1,2,3,4,5,7 slår enkelt bogstavs hurtig navigation til og fra.

Punkt på fremmedsprog:

Det er igen muligt at læse punkt på andre sprog ved at skifte sprog i routeren.

Tilføjelse til onscreen braille:

Man kan nu låse retningen, så den ikke skifter mellem de to muligheder hele tiden. Det gøres ved at svirpe 3 fingre ned mod dig selv, når du holder telefonen i bortvendt mode.

Ændre kombitaster til brug med Voiceover på et fysisk tastatur

Som noget nyt har Apple introduceret muligheden for at Voiceovers taster, som hidtil har været CTRL-Alt i kombination med piletasterne, bogstaver eller tal nu kan udskiftes med tasten Capslock. Effekten er den samme, som hvis man vælger CTRL-alt. Capslock skal altså holdes nede, mens du bruger de gængse tastaturkommandoer fra dit tastatur.

Fejlrettelser som er rettet i IOS 9

Dette er en kort liste over fejl, som jeg har været i stand til at spotte. Der er sikkert flere fejlrettelser, men disse var for mig meget væsentlige, og derfor har jeg taget dem med her.

 • Der er rettet en fejl, som bevirkede, at hvis man havde lyddæmpning slået til, så kunne Voiceovers lydeffekter nogle gange blive alt alt for høje.
 • Der er rettet en fejl som gjorde, at afspilning af lyd kunne blive gjort alt for lav. Dette kunne rettes ved at pause lyden og starte den igen, hvorefter lyddæmpningen igen opførte sig normalt.
 • Tredjepartstastature ser ud til at fungere noget bedre under IOS 9 end i IOS 8. Jeg har haft specielle gode erfaringer med MBraille.
 • Voiceover overser ikke længere mails, hvis man åbnede en mailtråd på iPhone. Dette skete let i IOS 8.
 • Rettede en fejl, som gjorde det umuligt at tilføje modtagere i nye iMessage/SMS-beskeder fra et punktdisplay/eksternt tastatur. Fejlen var, at hvis man aktiverede tekstfeltet og skrev forbogstaverne af et navn, så kunne Voiceovers fokus ikke flyttes fra feltet. Man skulle røre ved skærmen for at flytte fokus. Når fokus var opdateret, kunne man godt se resultaterne og vælge modtageren. Men herefter var det ikke muligt at komme hen til tekstfeltet, hvor beskedens tekst kunne skrives, før man trykkede retur eller punkt 1-5-mellemrum fra sit brailledisplay.
 • i IOS 9.1 blev der rettet en fejl, som gjorde, at hvis man brugte et bluetoothheadset, så kunne forbindelsen gå tabt, når der blev foretaget opkald.

Generelle forbedringer i IOS 9

Søg efter indstillinger

Det er nu muligt at søge efter indstillinger frem for at lede rundt i skærmbillederne. Sådan søger du for eksempel efter softwreopdatering:

 1. Åbn indstillinger, som du plejer.
 2. Du finder søgefeltet ved at svirpe én gang mod højre, når du står på det første element i skærmbilledet.
 3. Dobbelttryk to gange for at aktivere tekstfeltet.
 4. Skriv: softw
 5. Sæt en finger på skærmen og svirp mod højre eller venstre til du hører: Softwareopdatering knap.
 6. Dobbelttryk med en finger på knappen, og nu åbnes softwareopdateringsskærmbilledet.

Jeg tror, at denne funktion bliver udvidet med tiden, så man kan søge efter samtlige indstillingsmuligheder. Det er eksempelvis ikke endnu muligt at søge efter specifikke funktioner som for eksempel Braille under Voiceovers indstillinger.

Apples nye proaktive system

Apple har med IOS 9 gerne villet gøre systemet mere hjælpsomt og intelligent ud fra dine vaner.
Jeg har ikke fået alle tingene til at virke, som de har beskrevet det, men jeg kan se, at spotlightfunktionen er blevet meget mere opmærksom på, hvad jeg søger efter. Således kan jeg nu skrive vo i spotlight og det første resultat jeg får er Voice dream reader, som er en lyd- og tekstbogslæseapp. Tidligere ville spotlight blot have vist mine apps alfabetisk, men nu ved den ofte, hvilke apps jeg gerne vil have fat i. Spotlight skulle også nu kunne søge i installerede apps, hvilket betyder, at man kan finde resultater fra de apps, som understøtter denne mulighed. Undersøg om en eller flere af dine apps understøtter denne mulighed. Det bør enten fremgå af beskrivelseni App store eller på anden vis i dokumentation til den enkelte app. Som en sidste udvej, kan du kontakte udvikleren for at høre, om funktionen er mulig nu, eller om der er planer om at gøre dette muligt i den fremtidig opdatering til den pågældende app.

Afbryd forbindelse til bluetoothenheder

Det er nu muligt at afbryde forbindelsen til en bluetoothenhed uden at IOS-enheden behøver at glemme pardannelsen med den anden enhed. Find blot bluetooth, enhedens navn og tryk på den knap som heddder: Mere info, enhedsnavn. Dette ses som et stort I, hvis ikke du bruger Voiceover.
NB: I mine tests kunne jeg ikke få det til at virke med mit eksterne bluetoothtastatur, men det har virket til en bluetoothhøjtaler, så det kan sagtens være, at dette er blevet rettet efter mine tests.

Energibesparende funktion

En afsluttende ting, som fortjener at blive nævnt er den energibesparende mulighed som findes under. Indstillinger, batteri.
Vælg knappen: Energibesparende funktion fra for at aktivere denne mulighed. Du kan også bede Siri om hjælp til at slå funktionen til eller fra.
Det geniale ved funktionen er, at den forsøger at få dit batteri til at holde længere. Det sker blandt andet ved, at din skærm automatisk låser efter ét minut, og andre strømslugende aktiviteter stopper med at køre i baggrunden. Bluetooth og WIFI er dog stadig aktive, og deaktiveres ikke.
Du har også mulighed for at aktivere funktionen, når din enhed fortæller, at der er 20 procent eller mindre batteri tilbage. Før havde man kun en OK-knap, men nu kan man også vælge knappen: Energibesparende funktion.
Det virkeligt fede er faktisk, at når enheden så sættes til strøm, og når omkring 80 procent i batteriprocenterne, så får man besked om, at den energibesparende funktion ikke længere er nødvendig, og derfor er deaktiveret. Selve opladningen går også en del stærkere, når denne funktion er slået til.
Alternativt kan man stadig bruge flyfunktion, men husk, at hvis dette gøres, så er din enhed ikke kontaktbar. For iPod og iPad er dette måske ikke så væsentligt, men for iPhone, kan der jo være beskeder, opkald etc. som man går glip af, mens flyfunktionen er aktiv.

Afrunding

Dette var blot et lille oprids over de nye ting, som jeg har fundet i IOS 9. Hvis du kender til andre tips og andre gode råd, så del dem endelig, så vi alle sammen kan drage nytte af dem.
Denne artikel er oprindeligt udgivet 17. september 2015, og er opdateret med enkelte rettelser i forhold til IOS 9.1 28. oktober 2015.

Dette indlæg blev udgivet i IOS. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *