Effektiv strømbesparelse på iOS-enheder

Introduktion

Denne vejledning vil forklare alt omkring strømbesparelse på Apples enheder. Der bliver taget udgangspunkt ud fra en iPhone, da denne har flest muligheder for ting der sluger strøm. De fleste tips kan dog også anvendes på iPod Touch samt iPad.

Guiden indeholder både tips til det nyeste styresystem, men vi bibeholder også ældre tips, så du har så mange muligheder at afprøve som vi kender til.

Husk at lukke alle apps der kører i baggrunden

Når man trykker på hjem-knappen (den runde knap nederst på skærmen), kommer man som du sikkert ved tilbage til hovedskærmen. det som nogle ikke ved, og mange ikke tænker over, er, at appen faktisk stadig kører i baggrunden.

Hvis man trykker to gange på hjem-knappen, kommer man ind i en appskifter, hvor man enten kan vælge at vende tilbage til et program, der kører i baggrunden eller også lukke det enkelte program. Nedenfor forklarer vi, hvordan dette gøres i både IOS7 og ældre versioner af styresystemet.

Et program kan lukkes på følgende måde:

Bemærk dog, at du først skal trykke to gange på hjem-knappen for at få vist listen over kørende programmer. Dette gælder uanset hvilken version af IOS du bruger. I IOS7 kaldes listen for appskifter, mens den i tidligere versioner hed programskifter.

(For zoombrugere/ fuldt seende)

 1. Hold en finger på en app i et par sekunder indtil de åbne apps begynder at ryste.
 2. Nu kommer der et rødt minus op ved siden af den valgte app. Trykker du på dette minus, lukkes appen.
 3. Hvis du anvender IOS7 skal du holde fingeren på appen og svirpe opad med én finger. Herefter lukkes programmet.
 4. Voiceover-brugere:

  1. Vælg en app og brug dobbelt tryk og hold funktionen. Talen siger “rediger programmer”. Bruger du IOS7 kan du i stedet for svirpe opad med tre fingre for at lukke det program, som du har fokus på.
  2. Dobbelt tryk på de apps du ønsker at lukke. Ønsker du at lukke flere apps kan du i IOS7 indstille roteren til “luk program”. Det gør du ved at svirpe opad med én finger. Når du har lukket de ønskede apps, kan du enten vælge ikonet “luk appskifter/programskifter”, eller også trykke på hjem-knappen. I IOS7 hedder “luk programskifter” derimod “Hjem”.

Tips der kun gælder for IOS7

De følgende tips kan kun udføres, hvis din enhed har IOS7.

Aktiver formindsk bevægelser

Hvis du aktiverer denne indstilling, så vil du muligvis kunne spare noget strøm på din enhed, hvis du har en iPhone 5C eller en ældre model. Har du en iPhone 5S har dette måske ikke så megen betydning for strømbesparelsen, da der i iPhone 5S er en dedikeret chip, som klarer dette. Men på tidligere modeller af iPhone skal processoren stå for hele arbejdet, hvilket kan tære på batteriet. Sådan slår du indstillingen til.

 1. Åbn indstillinger, generelt og tilgængelighed.
 2. Find nu punktet “Formindsk bevægelser”
 3. Punktet vil som standard stå til “fra”. Sæt det i stedet til “til”.

<

h2>Undgå at bruge dynamiske baggrunde</h2

I IOS7 er der kommet dynamiske baggrunde. De er ofte kendetegnet ved, at de bevæger sig. Dette tærer også på batteriet, og for Voiceoverbrugerne er en baggrund ikke så væsentlig, medmindre man har en smule restsyn. Det kan derfor anbefales at du vælger en baggrund med stilbillede, som ikke er dynamisk. Dette gøres på følgende måde:

 1. Åbn indstillinger.
 2. Åbn “Lysstyrke og baggrund”
 3. Find knappen “Skift baggrund” og aktiver den.
 4. Vælg her knappen “Baggrund med stilbillede”.
 5. Vælg her en hvilken som helst baggrund.
 6. Du vil nu få vist et eksempel på den valgte baggrund, og du skal nu vælge om du vil indstille hjemmeskærmen, indstille låseskærmen eller indstille begge skærmbilleder på samme tid. Vi foreslår, at du vælger sidstnævnte, da det hele så er klaret i én og samme ombæring.
 7. Nu har du en baggrund med stilbillede.

Vær opmærksom på, at udseenet på din skærm kan være ændret, men det har ingen indflydelse på Voiceover. Efter få dages brug af en baggrund med stilbillede, kan det konstateres, at det gør en forskel både på batteriets levetid, men også gør telefonen hurtigere at arbejde med, hvis Voiceover er slået til.

Deaktiver opdatering af apps i baggrunden

<

p>I IOS7 er det muligt at apps automatisk opdaterer sig selv i baggrunden. Det er baseret på, vhilke apps du oftest bruger. Du kan bestemme hvilke apps, som har tilladelse til at opdatere sig selv i baggrunden, selv om du ikke bruger dem. Vi foreslår, at du slår denne funktion fra. Den er ganske fiks, hvis du ikke vil vente i kort tid, når en app åbnes, fordi den først må opdatere relevante oplysninger, når du har den i fokus. Men jo flere programmer, der gør det, jo mere kan det sluge af dit batteri. Det er værd at understrege, at vi ikke taler om automatisk opdatering af apps, når en ny version udkommer i App store. Du kan slå funktionen fra på følgende måde:

 1. Åbn indstillinger, generelt, opdater apps i baggrunden.
 2. Her kan du enten vælge at slå funktionen helt fra, eller du kan tilpasse de apps, som vises i listen, som er at finde på skærmen.

SLår du funktionen helt fra kan du stadig bruge apps i baggrunden, som det har været tilfældet siden IOS4. Forskellen er kun, at du kan opleve en smule længere ventetid, hvis du eksempelvis åbner din Facebook via deres app, fordi den først skal hente de seneste informationer. Var funktionen slået til, og bruger du Facebook ofte, så ville det foregå automatisk, selv om du slet ikke åbnede appen.

De næste forslag er helt generelle og kan afprøves uanset hvilken version af IOS du har på din enhed. Hvis enkelte muligheder findes i en bestemt version af IOS er dette anført.

Slå Wi-fi, Bluetooth og 3g fra når du ikke bruger det

Wifi og 3G

Hvis du befinder dig i et område hvor der er dårlig dækning på Wi-fi eller 3g, bruger telefonen meget energi på at finde den bedste forbindelse. Du kan slå disse to funktioner fra ved at gøre følgende:

Wifi:

 1. Når du befinder dig på hjemmeskærmen vælg da “Indstillinger, Wifi”.
 2. Find nu punktet “Wifi til” og tryk på det. Er du Voiceoverbruger dobbelttrykker du, som du plejer.
 3. Har du IOS7 kan du alternativt slå dette fra i kontrolcentret. Dette gøres på følgende måde:

  1. Stå på hjemmeskærmen og sæt en finger på et af punkterne i statuslinjen. Det kan fx være batteristatus, dato/tid eller lignende.
  2. Svirp nu opad mod telefonens højtaler med tre fingre.
  3. Kontrolcentret er nu åbent. Svirp mod højre til du finder Wifi og tryk på det. ER du Voiceoverbruger, skal du dobbelttrykke, som du plejer.

3G:

 1. Åbn “Indstillinger, Generelt, Netværk”
 2. Find nu punktet “Slå 3G til” og tryk på det. Er du Voiceoverbruger dobbelttrykker du, ganske som du plejer.

Bluetooth

Bluetooth kan også sluge strøm, men er dog ikke den største synder. Sådan deaktiveres bluetooth:

<

ol type=”1″>

 • Åbn “Indstillinger og find Bluetooth”.
 • Find nu punktet “Bluetooth til” og tryk på det. Voiceoverbrugerne skal huske at dobbelttrykke på punktet.
 • Har du IOS7 kan du alternativt også nå bluetooth fra kontrolcentret. Sådan gør du:

  1. Stå på din hjemmeskærm.
  2. Placér en finger på en af de statusindakatorer, som er i toppen af skærmen. En statusindikator kan fx være batteristatus, dato/tid osv.
  3. Svirp nu opad mod højtaleren med tre fingre.
  4. Nu åbnes kontrolcentret. Svirp mod højre til du finder “Bluetooth” og tryk på ikonet. Er du Voiceoverbruger skal du her dobbelttrykke for at slå bluetooth fra eller til.

  Skru ned for lysstyrken på skærmen

  Voiceover-brugere kan slå skærmen helt fra ved at trykke tre gange med tre fingre på skærmen.

  en anden løsning er, at skrue ned for lysstyrken i indstillingerne.Dette gøres sådan:

  1. Gå ind i Indstillinger og vælg Lysstyrke.
  2. Slå “automatisk justering af lysstyrke” fra, så du selv får mulighed for at justere på den.
  3. Sæt den evt. til 10 procent eller lavere for at spare mest muligt strøm.
  4. Bemærk: Hvis du er Voiceoverbruger kan dette give problemer, hvis en seende skal kunne se noget på din skærm. For nogle er 10 procents belysning på skærmen ikke særlig kraftigt. Derfor anbefaler vi, at du anvender skærmtæppet, som beskrevet ovenfor, da dette slår skærmen helt fra.

  Meddelelsescenter

  Meddelelsescenteret er stedet, der løbende giver dig beskeder om diverse begivenheder på din enhed. Hvis man har alt for mange programmer kørende i dette center, kan det blive en ekstrem strømsluger.

  Gå ind i Indstillinger og vælg Meddelelsescenter for at justere på dets muligheder.
  Her kan du fjerne alle apps, som du ikke synes skal køre i baggrunden hele tiden, og give dig små popup beskeder i tide og utide.

  OBS: Selv om apps er fjernet fra joblisten, kører de stadig i baggrunden så de kan sende beskeder til meddelelsescenteret.

  Lokalitetstjenester

  Lokalitetstjenester kan være den største strømsluger på din telefon. Det er her hvor alle apps du har givet tilladelse til at dele din placering er samlet. Du finder dette under “Indstillinger” og “Lokalitetstjenester”. I IOS6 og nyere findes det derimod under punktet “Anonymitet”, hvorfra lokalitetstjenester kan tilgås.

  Hvis du scroller helt ned i bunden af skærmen, finder du noget der hedder “Systemtjenester”. Her finder du en hel række ting der er slået til som standard, som løbende sender flere forskellige oplysninger til Apple. Der er ikke officielt beskrevet hvad alle disse funktioner præcist gør i manualen til iPhone, men hvis telefonen begynder at opføre sig underligt, kan disse indstillinger altid aktiveres igen.

  en søgning på nettet giver følgende beskrivelse af de forskellige funktioner:

  1. Diagnostik og brug: Sender løbende beskeder til Apple om hvor meget og hvordan du bruger din telefon.
  2. Indstiller tidszone: Tjekker løbende om tid og dato er korrekt indstillet alt efter hvor du befinder dig i verden. Funktionen kan være meget strømslugende. Slå den eventuelt fra, hvis du ofte er i den samme tidszone f.eks. i Danmark. Du kan slå den til, hvis du er i et land, hvor tidszonen er anderledes. Så vil den selv opdage, at der er sket en forandring, og når tidszonen er opdateret, kan du igen deaktivere funktionen, så den ikke bruger så meget strøm.
  3. Kompaskalibrering: Hjælper til med at kalibrere kompasset ud fra sendemasterne samt din placering. Vi anbefaler, at denne funktion ikke deaktiveres, fordi nogle navigationsprogrammer også benytter kompasset til at vise dig, hvilken vej du skal gå, og (i nogle tilfælde) hvilken vej du bevæger dig i.
  4. Søgning efter mobilnetværk: Søger efter det bedste netværk i nærheden af dig. Vi anbefaler, at funktionen ikke deaktiveres, fordi den kan sluge meget strøm, hvis du befinder dig på et datanetværk, som har dårlig dækning..
  5. Trafik: Sender løbende beskeder til Apple om hvor hurtigt du bevæger dig gennem trafikken.
  6. Hyppige lokaliteter: Denne mulighed er kun tilgængelig i IOS7 eller nyere. Funktionen husker steder, hvor du ofte har været, s du let kan blive ført dertil. Funktionen kan spare væsentligt på dit batteris levetid.>/li>
  7. Statuslinjesymbol: Viser et symbol på statuslinjen når lokalitetstjenesten bliver anvendt. Vi anbefaler, at denne funktion ikke deaktiveres. Lader du den være aktiv, vil du altid kunne se, når lokalitetstjenesten er aktiv.

  Du bestemmer naturligvis selv hvor mange af disse ting du ønsker at slå fra.

  ICloud-tjenester

  <

  p>I IOS 5 og senere findes funktionen “iCloud”, som har flere muligheder for at lagre nyttige informationer for dig online som for eksempel dine kalenderaftaler, dine kontakter, dine fotos og dokumenter, som du kan have skrevet i et program, som understøtter lagring i ICloud. Det smarte er, at hvis man har en Mac, en anden IOS-enhed eller en Windows-pc med ICloud-kontrolpanelet installeret kan disse informationer opdateres på få sekunder. En anden mulighed ICloud giver er at tilbyde en sikkerhedskopi af din enhed. Dette ligner meget en sikkerhedskopi, som man tidligere var nødt til at gøre via programmet Itunes. Nu kan det blot klares online.

  Ting som kan være strømslugere indkluderer ikke denne sikkerhedskopifunktion, men derimod de øvrige tjenester. Nedenfor er beskrevet fremgangsmåden til at fravælge at få sine kontakter holdt opdateret og synkroniseret via ICloud, men fremgangsmåden er den samme for de andre muligheder.

  1. Åbn “INdstillinger, ICloud”
  2. Find her punktet “Kontakter” og tryk på det. Bruger du Voiceover så husk, at du skal dobbelttrykke på punktet.
  3. Du bliver nu spurgt om, hvad du ønsker at gøre med de kontakter, som i øjeblikket er gemt i ICloud. Du kan vælge enten at beholde dem på din enhed. Eller du kan slette dem fra din enhed.
  4. Efterfølgende får du en meddelelse om, at tjenesten afbrydes, dvs. synkroniseringen af dine kontakter.<7li>

  De andre muligheder i ICloud vil fungere på samme måde. Undtagen sikkerhedskopieringen..

  Automatisk indstilling af dato og tid

  <

  p>Denne funktion tjekker løbende om dato og tid er indstillet korrekt på enheden. Funktionen kan af en eller anden grund sluge en masse strøm.

  NB: Denne funktion skal kun ændres, hvis du opdager, at dit batteri bliver hurtigt drænet for strøm. SLå KUN denne funktion fra, hvis alle andre ting fra denne guide er forsøgt. I værste tilfælde kan der ske det, at din enheds ur går forkert.

  Funktionen kan slåes fra på følgende måde:

  1. Vælg “Indstillinger”
  2. Vælg “Generelt”
  3. Vælg “Dato og tid”
  4. Her kan du vælge at slå funktionen fra under “Indstil automatisk dato og tid.”.

  Hvis du har spørgsmål eller kender til flere ting på Apples enheder der kan spare strøm, så er du meget velkommen til at kontakte os.

  Tilbage til oversigten over guides

  Dette indlæg blev udgivet i IOS. Bogmærk permalinket.

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *