Vejledning til Windows Live Mail


Skrevet af Søren Jensen og redigeret af Thomas Byskov Dalgaard. En særlig stor tak til Hans Pauli Sundstein som har bidraget med viden samt hjulpet med bearbejdningen af teksten.

Introduktion:

Velkommen til en ganske kort og meget grundlæggende vejledning til Windows Live mail. Hensigten med denne vejledning er, at give teknikere, undervisere samt øvede brugere en grundlæggende viden om programmet, hvordan programmet er bygget op og hvordan man kan sætte programmet op til at fungere bedst muligt med skærmlæsere.
Denne vejledning vil ikke direkte sammenligne diverse mailprogrammer, da folk bruger disse på forskellige måder.
Vejledningen er ikke tilpasset til nogen bestemt skærmlæser, men der bliver kort beskrevet, hvordan visse ting kan konfigureres i Jaws, da det er denne skærmlæser, de fleste bruger her i Danmark. Med andre ord så kan vejledningen bruges uanset hvilken skærmlæser man ønsker at bruge.

Ting du bør vide som ikke bliver beskrevet i vejledningen:For at få mest ud af denne vejledning kræver det, at du ved hvordan brugen af Jawsmarkøren og navigering i menulinjen foregår.

Programmets opbygning:

Indbakke samt andre mapper er bygget op, som vi kender det fra Outlook Express og Microsoft Outlook, både 2003 og 2010. Når programmet startes, aller første gang, lander man i mappeoversigten, som er en træoversigt, og overskriftniveauet kan i visse tilfælde være lukket. For at åbne et lukket emne i en træoversigt benyttes højre pil. Herefter piles der ned til indbakke, hvor der trykkes på tab, og nu lander man i Indbakken, hvor man kan bladre mellem sine mails med piletasterne.
Trykker man tab, kommer man over i indholdsruden, hvor man kan læse den valgte mail via piletasterne.
Trykker man tab igen, kommer man til et felt, hvor man kan tilføje en begivenhed til kalenderen, hvilket jeg kommer ind på senere.
Trykker man tab en gang til, lander man i mappestrukturen, som vi kender det fra de andre mailprogrammer. Forskellen er dog her, at der ligger nogle filtre øverst i listen, som man bare kan lukke med pil til venstre hvis man ikke ønsker at bruge dem.
Endnu et tryk på tab-tasten fører dig tilbage til listen over mails i den valgte mappe.
Ctrl y virker stadig til at få en liste over mapper, og ctrl skift i virker også til at vende tilbage til indbakken, præcis som vi kender det fra de andre mailprogrammer.
Windows Live Mail husker hvor man forlod programmet sidst, dvs. forlod man det i "Slettet post" så vil det også starte op igen næste gang i mappen "Slettet post". Så hvis du ønsker at være sikker på at åbne programmet i Indbakke hver gang, så husk at vende tilbage til indbakken inden programmet afsluttes, så virker det nøjagtig som før.IndholdsrudenDa der er nogle mails, som kan være vanskelige at få læst op, når de åbnes ved at trykke på enter, er det mest hensigtsmæssigt at have "Indholdsruden" aktiv. Det er derfor uheldigt, at mails skifter status fra ulæst til læst, efter at man har stået på mailen i blot 5 sekunder. Dette bør forlænges, så de først skifter status efter f.eks. 40 eller 60 sekunder. Så kan man nå at læse hvem afsenderen er, samt emnefeltet, og evt. få slettet den permanent, inden flaget skifter status til "Læst".
Gør følgende for at ændre denne indstilling:
 1. tryk på alt tasten for at åbne menuen.
 2. tryk på venstre pil til "Programmenu fald ned gitter" og tryk på mellemrum.
 3. Tryk på I to gange for at gå til "Indstillinger" undermenu.
 4. Tryk på højre pil for at åbne undermenuen, og find "e-mail ..." og tryk på enter.

 5. (Nu er du i den gamle indstillings dialogboks som kendes fra f.eks. Outlook Express.)
 6. Tryk på ctrl+tab til du kommer til fanebladet Læsning".
 7. Du står på en checkboks som indikerer, at mails automatisk skal markeres som læst efter ..., og ved at trykke på mellemrum her, vil mails aldrig blive markeret som læst, før end de har været åbnet med enter.
 8. Lader du denne checkboks være markeret, kan du tabulere en gang, og nu står du på et indtastningsfelt, hvor der står 5, men hvor du kan skrive, hvor mange sekunder der skal gå, fra du stiller dig på en mail, og til den automatisk bliver markeret som læst. Skriv f.eks. 45 i dette felt, og se om det er tilstrækkeligt.
 9. Vælg ok for at gemme de ændrede indstillinger.


Kalender og adressekartotekKalenderen kan slåes helt fra, så den ikke forstyrer, hvis man ikke har brug for den, og adressekartoteket opdager man slet ikke, hvis man ikke har brug for dette.
Området med diverse mapper, kalenderen og adressekartoteket er synligt på skærmen, men kan kun nåes via f6 tasten eller med følgende kommandoer:
ctrl 1: Området med diverse mapper,
ctrl 2: kalenderen
og ctrl 3: adressekartoteket.
OBS: Menulinjen tilpasser sig ved brug af disse kommandoer.
I det næste afsnit forklares der, hvordan Windows Live Mail kan tilpasses optimalt for skærmlæsere.

Tilpasning af programmet så det fungerer bedst muligt med en skærmlæser


Indholdsruden og kalenderen kan slåes fra under vis-menuen hvis dette ønskes.
Oplæsning af frafeltet og emnefeltet kan give problemer i indbakken. Hvis dette opstår kan "layout" sættes til at vise disse informationer på en linje. Dette står til "automatisk" som standard, hvilket kan forvirre en skærmlæser.

Oplæsning af frafeltet og emnefeltet kan give problemer i indbakken.

Hvis dette opstår kan "layout" sættes til at vise disse informationer på en eller to linjer alt efter hvad der fungere bedst. Dette står til "automatisk" som standard, hvilket kan forvirre en skærmlæser.

Få Jaws til at sige når en mail er ulæst:


Nogle Jawsversioner kan have problemer med at sige, når en mail er ulæst. Dette problem kan løses på følgende måde:
 1. Slå indholdsruden fra så ulæste mails ikke automatisk bliver markeret som læste når de vælges med piletasterne.
 2. Sæt Jaws til at sige unavngivet grafik hvis den ikke står til dette i forvejen. (Dette kan evt. gøres fra indstillingerne ved at trykke insert ctrl v.)
 3. Find en ulæst mail og sæt Jawsmarkøren på grafiksymbolet, som står til venstre for afsenderen. Dette symbol indikerer, at mailen er ulæst.
 4. Tryk insert g for at få grafiknavngiveren frem og angiv dette som "ulæst" ved at skrive "Ulæst" i indtastningsfeltet.
 5. Gå igen i Jaws indstillingerne og sæt grafikoplæsning tilbage til "Navngivet".

Hvis der opstår andre siturationer hvor Jaws ikke nævner et grafiksymbol, gentages samme procedure.

AdressekartoteketSom før nævnt kan adressekartoteket nåes med ctrl og 3-tallet. Som jeg også nævnte, så bliver menulinjen tilpasset (eller nærmere ændret) alt efter hvilken del af programmet du befinder dig i. Dette kommer til at give langt mere mening om et lille øjeblik.
I denne del af vejledningen vil der forklares, hvordan der tilføjes kontaktpersoner til adressekartoteket, og hvordan der tilføjes én eller flere modtagere til en E-mail.

Adressekartotekets opbygningHvis der er tilføjet kontakter i adressekartoteket, vil man lande i listen når man trykker ctrl 3. Er der ikke tilføjet nogle kontakter, lander man på en log ind knap, som kan bruges til at logge ind på et Windows Live ID med.
Hvis man trykker pil op, når man står på den øverste kontaktperson, kommer man til et søgefelt, der kaldes "hurtigsøgning." Som navnet siger, kan man bruge dette søgefelt til at søge efter en bestemt kontakt i adressekartoteket. Man kan også bare begynde at skrive, uden først at trykke pil op for at få fokus på feltet.
Trykker man enter på en kontaktperson, kan man vælge at redigere dennes oplysninger.

Opret en ny kontaktperson i adressekartoteketMan kan oprette en kontakt i adressekartoteket på følgende måde:
 1. Tryk ctrl 3 for at komme over i adressekartoteket.
 2. Tryk ctrl n for at oprette en ny kontaktperson.
 3. Udfyld de felter du ønsker og brug tab-tasten til at skifte mellem disse.
 4. Gem kontaktpersonen ved at trykke enter.

Tilføj kontaktperson fra en mail til adressekartoteket


Når mailen er åben i evt. Indbakken, kan man trykke skift tab til man kommer til "Tilføj kontaktperson" og derefter trykke enter. Fornavn, efternavn og mailadresse-felterne bliver automatisk udfyldt, så hvis man ikke ønsker flere tilføjelser, trykker man bare enter for at gemme vedkommende i adressekartoteket.

Sende en mail til én eller flere personer i adressekartoteketMan kan sende en mail til én eller flere personer i adressekartoteket på flere forskellige måder. Den letteste måde jeg har fundet er følgende:
 1. Opret en ny mail med ctrl n.
 2. skriv mailadresssen eller navnet på kontaktpersonen i til-feltet.
 3. Tryk tab og derefter insert pil op for at få Jaws til at læse hvilket forslag der er markeret.
  Obs: Det kan give nogle udfordringer på nogle computere samt nogle Jaws-versioner at vælge den rigtige person, hvis der står flere med det samme navn.


En anden lidt mere besværlig, men sikrere måde at vælge de rigtige kontaktpersoner på er følgende:
 1. Tryk ctrl n for at opret en ny mail.
 2. Tryk skift tab til knappen "Vælg kontaktpersoner" og tryk enter.
 3. Du står nu i listen over kontaktpersoner, og har igen søgefeltet, hvis du trykker pil op. Vælg kontaktpersonen du vil sende en mail til.
 4. Når kontaktpersonen er valgt, kan man vælge at tilføje vedkommende til enten til-feltet, cc-feltet eller bcc-feltet med tab tasten. Der er både en knap og tekstfelter for hver felt, så man kan se når kontaktpersonen bliver tilføjet.

For mindre avancerede brugere som bare ønsker at tilføje en enkelt person til til-feltet, kan man gøre følgende, når man har fundet den pågældende person i listen over kontaktpersoner:
 1. Tryk tab for at komme til til-knappen
 2. tryk mellemrum for at tilføje vedkommende til til-feltet. (Enter virker ikke.)
 3. tryk skift tab for at vende tilbage til listen over kontaktpersoner
 4. tryk enter for at lukke adressekartoteket og vende tilbage til e-mailen.

Når man vender tilbage til mailen, bliver nan automatisk placeret i til-feltet, hvor man kan se de personer man har tilføjet.

KalenderenI skrivende stund har jeg ikke brugt så meget tid på at udforske kalenderen, men jeg kan dog fortælle følgende:
Kalenderen kan nåes med ctrl 2. Man lander på den nuværende dato, hvor den eller de pågældende aftaler bliver oplæst. Trykker man ctrl n, kan man tilføje en ny aftale, og man kan bladre rundt mellem datoerne med piletasterne afhændig af visningen man har valgt i vis-menuen.
Vælger man månedsvisning, kan man bladre rundt i kalenderen via alle fire piletaster, hvilket efter min mening giver et rigtig godt overblik over diverse datoer.
Hvis man står i Indbakken, kan man finde dagens aftaler med tab-tasten, hvis kalenderen ikke er slået fra i vis-menuen.
Som et førstehåndsindtryk, ser kalenderen umiddelbart ud til at fungere fint med Jaws.

VurderingMed de rigtige tilpasninger af programmet og med den rigtige forståelse af programmets opbygning, synes jeg, Windows Live mail er et glimrende alternativ til Outlook Express og Microsoft Outlook, hvis man som privat-bruger ikke har brug for de mere avancerede ting i Microsoft Outlook. Uanset hvad man før i tiden har været vant til at bruge, så er der ikke mange nye ting man skal lære. Den nye menulinje kommer man alligevel ikke udenom når man bliver tvunget til at opgradere sin Office pakke eller Windows 8, og jeg synes at Windows Live Mail har en god og overskuelig måde at introducere diverse bånd på i forhold til Word 2010.
Held og lykke med brugen af Windows Live Mail.
Tilbage til guides