Voiceover guide


Skrevet af Søren Jensen
Lyd: Thomas Byskov Dalgaard

Introduktion


Lyt til dette afsnit
Velkommen til en Voiceover guide, som på sigt vil lære dig alt om Voiceover på Apples IOS-enheder.
Guiden vil løbende blive opdateret.

Grundlæggende


Lyt til dette afsnit
I dette afsnit vil der blive gennemgået og beskrevet de grundlæggende ting i Voiceover.

Voiceover ændrer brugerfladen på enhedenNormalt vil det ikon man røre ved på en touch skærm blive aktiveret med det samme. Når Voiceover slåes til, bliver hele denne brugerflade ændret, hvilket vil sige at man som normalt seende ikke bare kan slå Voiceover til og derefter bruge enheden normalt. Forsøges dette, vil man løbe ind i nogle problemer, som bliver beskrevet i denne guide.
Grunden til at der ikke bliver beskrevet hvordan Voiceover slåes til i starten, er for at undgå, at folk får startet skærmlæseren før de ved hvad det egentlig er der sker.

Sådan aktiveres et ikonNår Voiceover er slået til og der røres ved touch skærmen, bliver det valgte ikon eller den valgte tekst læst op. Ønsker man at aktivere det valgte, løfter man fingeren og laver det der kaldes et dobbelt tryk, altså trykker to gange hurtigt efter hinanden på skærmen. Når man røre ved et ikon på skærmen eller køre en finger rundt for at høre hvor diverse ikoner ligger, skal man forestille sig, at man trækker en usynlig markør eller musepil rundt på skærmen. Når man løfter fingeren, bliver markøren på skærmen hvor man efterlod den. Når man dobbelt trykker på skærmen for at aktivere et ikon, bliver dette område på skærmen aktiveret som man har valgt med sin markør. Derfor er det lige meget hvor man dobbelt trykker på skærmen, men det er derimod meget vigtigt, at man først markere der hvor man ønsker at aktivere når man dobbelt trykker.

Multi touchSkærmen er en multi touch skærm. Dette vil sige, at skærmen kan registrere hvis man bruger mere end en finger. Faktisk kan skærmen registrere op til fem fingre ad gangen.
i stedet for at løfte fingeren og dobbelt trykke for at aktivere et ikon, kan man i stedet beholde en finger på ikonet, og så bekræfte med et enkelt tryk med en anden finger.
Grunden til at man kun skal trykke en enkelt gang er fordi skærmen registrerer, at man har en finger på skærmen i forvejen.

Start og stop af VoiceoverLyt til dette afsnit
Voiceover kan startes og stoppes på to forskellige måder.

Starte Voiceover første gang enheden tændes efter den er pakket ud af kassenNår enheden tændes for første gang, vil man befinde sig i en opstartsfase, hvor enheden skal konfigureres. Når enheden er i denne tilstand, kan Voiceover slåes til og fra ved at trykke tre gange på hjem knappen.
OBS: Det er opserveret på mange enheder, at hvis denne konfiguration bliver kørt hvor Voiceover ikke er slået til, så kan man derefter ikke slå Voiceover til ved tre gange tryk på hjem knappen uden dette slåes til i indstillingerne. Dette er især vigtigt at vide, hvis man køber en iPhone hvor ekspedienten sætter sim-kortet i i butikken. Eller man får assistance af en seende ved opsætningen af apparatet. Du vil senere i denne guide læse om, hvordan indstillingen aktiveres.

Starte og stoppe Voiceover ved tre gange tryk på hjem knappenHvis funktionen er aktiveret i indstillingerne, så kan man til en hver tid starte og stoppe Voiceover ved at trykke tre gange hurtigt efter hinanden på hjem knappen.

Aktivering af Voiceover ved tre gange tryk på hjem knappen i indstillingerneDenne funktion kan slåes til i Indstillinger, Generelt, Tilgængelighed og under Tredobbelt klik hjem. Denne funktion sættes til Voiceover.

Start og stop af Voiceover i IndstillingerVoiceover kan også startes og stoppes i Indstillingerne under: Indstillinger, Generelt, Tilgængelighed, Voiceover. Denne metode anbefales ikke. Som før nævnt så ændre brugerfladen sig når Voiceover er slået til. Dette vil resultere i at man ikke kan slå Voiceover fra igen, da enheden ikke opføre sig som forventet, hvis man ikke har noget kendskab til, hvordan Voiceover påvirker apparatet. Derfor anbefales de andre metoder, som er beskrevet tidligere i guiden.

Voiceover kommandoer/bevægelser


Lyt til dette afsnit
Her kommer en liste over de mest grundlæggende Voiceover-bevægelser. Disse bevægelser er tilstrækkelige til at du kan komme rundt på hele enheden.

Svirpebevægelser


Lyt til dette afsnit
Svirpebevægelser er det mest grundlæggende i Voiceover. Man kører en eller flere fingre hurtigt i en bestemt retning på skærmen, hvorefter en handling vil blive udført. Disse bevægelser kan sammenlignes med at man ville børste skærmen af for støv.

Svirpe mod venstre eller højre: Voiceovers markør vælger automatisk forrige eller næste ikon på skærmen.
denne bevægelse er utrolig nyttig, hvis man ikke ønsker at finde hvert eneste ikon manuelt på skærmen. Med denne bevægelse sikre man, at man ikke overser et ikon.

Svirpe op eller ned: Bruges sammen med rotoren som bliver beskrevet senere i guiden.

Svirpe mod højre eller venstre med tre fingre:
Skifter til forrige eller næste side når man befinder sig på hjemmeskærmen.
Før vi går til et praktisk eksempel, så vil vi dvæle ved en funktion, som er et must at kende til, hvis man er helt ny indenfor IOS-enheder. Vi vil i næste afsnit forklare, hvordan enhedens skærm kan låses op og låses igen.

Låsning og oplåsning af skærmen


Lyt til dette afsnit
Hvis du lader din enhed ligge urørt i omkring et minuts tid, vil den automatisk låse skærmen for at spare på batteriet. Her kan du læse, hvordan du kan låse skærmen op, og ligeledes hvordan du selv kan låse skærmen, hvis du ikke ønsker at lade den ligge ulåst i et minut.

Sådan låser du skærmen op

  1. Tryk på knappen i toppen af enheden eller på hjem-knappen. Voiceover vil nu fortælle dig, hvad klokken er.
  2. Svirp mod højre med én finger til Voiceover siger: Lås op".
  3. Lav et dobbelttryk med én finger og skærmen er nu låst op og klar til brug.


Sådan låses skærmen

  1. Tryk på knappen i toppen af din enhed.
  2. Voiceover siger nu: "Skærm låst".


Eksempel på hvordan svirpebevægelserne kan benyttes


Lyt til dette afsnit
Start med at låse skærmen op, som det er beskrevet tidligere i guiden.

Prøv en gang at rør ved det øverste ikon i venstre hjørne som er Beskeder.
Prøv nu at svirpe mod højre. Hvis dette lykkedes, så kommer du til det næste ikon som er Kalenderen. Hvis det ikke lykkedes, så rammer du højest sansynligt et andet ikon på skærmen. Du kan røre ved Beskeder og prøve igen indtil du føler, at du kender bevægelsen.
Når du har fundet Kalender via svirpebevægelsen, kan du fortsætte til Fotos, kamera og de andre ikoner på skærmen. For at komme tilbage igen, skal du bare svirpe mod venstre.
Når du har nået enten toppen eller bunden af skærmen via svirpe-bevægelsen, vil du høre en lyd der betyder at du ikke kan svirpe længere mod den angivne retning. Lyden lyder som en slags klunk, og du får heller ingen oplæsning af noget ikon fra Voiceover.
Til sidst kan du prøve at finde udvalgte ikoner manuelt med en finger, så du kan se hvor effektivt svirpebevægelsen kan være for at undgå at misse nogle ikoner. Kør fingeren over skærmen i en vilkårlig retning og lyt til, hvilke ikoner Voiceover læser op undervejs.

Rotoren


Lyt til dette afsnit
Rotoren er en funktion i Voiceover, som giver skærmlæseren uendelige muligheder på en let og overskuelig måde. Den bruges bl.a. til stavning af ord, ændring af talehastighed, ændring af sprog, avanceret navigering på hjemmesider og andre skærmlæser-specifikke ting.
Rotoren er en form for drejeknap med mange nyttige funktioner, som løbende vil blive beskrevet i guiden. Man skal forestille sig at der sidder en drejeknap på skærmen, som man kan dreje både med og mod uret ved brug af to fingre.
For at bruge rotoren, kan man sætte eksempelvis tommel og pegefinger på skærmen, og så rotere hånden enten mod eller med uret. Man vil høre en lyd fra enheden som indikere, at rotoren bliver drejet. Samme procedure som hvis man leder efter en radiostation på en gammeldags radio med drejeknap. Voiceover vil sige hvad rotoren lander på.
Man har altid mulighederne Tegn, ord og overskrifter, uanset hvilket skærmbillede man befinder sig på. Rotorens muligheder variere alt efter hvilket skærmbillede man har fremme.

Eksempel på brug af rotoren: Stavning af et ordHer kommer et eksempel som kan bruges uanset hvilket skærmbillede du måtte befinde dig på:
hvis du ønsker at stave dig igennem et eller flere ord, skal du gøre følgende:
1: Sæt to fingre på skærmen. tommel og pegefinger for eksempel.
2: Drej nu hånden enten mod højre eller venstre, indtil du har sat rotoren til "Tegn."
3: Når tegn er valgt, kan du nu svirpe ned for at stave det valgte ord et bogstav ad gangen. Hvis du svirper op, så staver du baglæns. Man skal igen forestille sig, at det er en usynlig Voiceover markør man flytter med. Forklaring følger under redigering af tekst.

OBS: Efter brug af rotoren anbefales det at dreje den tilbage til Tegn igen så man har et udgangspunkt at gå ud fra. Rotoren husker hvad den bliver indstilllet til, og så kan man let komme til at ændre nogle ting ved et uheld.

Ekstra kommentarer:
Samme procedure gælder for alle andre af rotorens funktioner.
Teknisk set kan der være uendelige funktioner tilføjet til rotoren.
Hvis du finder det besværligt at rotere hele hånden ved indstilling af rotoren, kan du også nøjes med at holde eksempelvis tommel fingeren stille på skærmen, og så bevæge pegefingeren rundt i en cirkel.

Indtastning af tekst og tal


Lyt til dette afsnit
At skrive på en touch skærm kan virke meget besværligt i starten, men følgende forklaring skulle kunne hjælpe dig godt i gang.

Tastaturet


Tastaturet er et fuldt qwerty tastatur, dog uden tal. Når man skal indtaste en tekst, skal man typisk få tastaturet frem ved at dobbelt trykke på et tekstfelt nederst i bunden af skærmen. Der er tre forskellige måder at skrive på: "Normal indtastning", "split skrivning" og "Punktskrift," (touchtyping på engelsk.)
OBS: Punktskrift har ikke noget med punkt at gøre i dette tilfælde. Dette er bare en speciel oversættelse. :)
Ønsker man at skrive store bogstaver, sidder der en skift knap næsten nederst i venstre hjørne.
Har man brug for at skrive tal eller andre tegn, kan disse findes under "mere" knappen lige under skift knappen nederst i venstre hjørne. Tallene ligger i øverste række på tastaturet.

Normal indtastningNormal indtastning fungere på følgende måde:
Man leder efter bogstavet man ønsker at skrive med en finger. Når det ønskede bogstav er fundet, løfter man fingeren og trykker to gange på skærmen for at skrive selve bogstavet. Når bogstavet bliver skrevet, giver enheden et klik, og Voiceover gentager bogstavet i en højere tonelege.
Noget man skal vende sig til er, at bogstaverne ligger meget tæt. Så der skal bruges små bevægelser. :)
Man kan lægge skærmen ned så tastaturet vender på den anden led, hvilket vil give mere plads mellem tasterne. Denne funktion er ikke supporteret ialle apps man henter fra app store, så hvis man vender sig til at skrive på denne måde, så kan dette giver udfordringer i programmer hvor det liggende tastatur ikke er muligt.

Split skrivningNormal indtastning er meget tidskrævende, men er dog meget effektivt for nybegyndere der skal indtaste pin-koder samt andre former for adgangskoder.
Split skrivning fungere stort set som normal indtastning. Forskellen er følgende:
Når du har fundet det ønskede bogstav, skal du ikke løfte fingeren, men derimod beholde fingeren på bogstavet. For at skrive det valgte bogstav, kan du bekræfte dette ved et enkelt tryk med en anden finger.
Grunden til man ikke skal trykke to gange for at bekræfte det valgte bogstav, er fordi multi touch skærmen har registreret at du har en finger på skærmen i forvejen.

PunktskriftPunktskrift er i skrivende stund den hurtigste måde at skrive på når Voiceover er aktiv. Dette fungere på følgende måde:
Man finder det ønskede bogstav med en finger. For at skrive det valgte bogstav, løfter man bare fingeren. Ikke noget med at trykke to gange eller bekræfte med en anden finger. Voiceover reagere på samme måde for at bekræfte at bogstavet er skrevet. Når man løfter fingeren lyder der et klik, Voiceover siger bogstavet i et højere tonelege og bogstavet er skrevet.

Aktivering af punktskrift/touch typing


Punktskrift/touch typing aktiveres på følgende måde:
1: Åben et program hvor du kan skrive, eler tryk en gang på hjem knappen når du befinder dig på hjemmeskærmen for at få søgefeltet frem.
2: Dobbelt tryk i tekstfeltet for at få tastaturet frem, hvis dette ikke allerede er fremme.
3: Drej rotoren hen til "indtastningsfunktion" og svirp ned til "punktskrift."
4: Glem ikke at drej rotoren tilbage til "tegn" igen for at undgå at at ændre indtastningsfunktionen ved en fejl.

Eksempel på at skrive en kort tekstI dette eksempel åbner vi programmet noter, så vi kan skrive en lille tekst.

1: Find ikonet Noter, enten via svirpebevægelsen eller bare manuelt ved at lede med en finger på skærmen. Når du har fundet Noter, løfter du fingeren og trykker to gange hurtigt efter hinanden på skærmen.
2: Svirp nu mod højre til du kommer til knappen "Tilføj," og aktivere denne ved at trykke to gange på skærmen.
3: Tastaturet vil nu dukke op på den nederste halvdel af skærmen, så nu er du klar til at skrive din første note. Prøv fx at skrive teksten: "Dette er en test."
Slette tasten sidder lige ovenover retur, som sidder næsten nederst i højre hjørne af enheden.
Hvis du løbende ønsker at læse den tekst du har skrevet, skal du røre med en finger ovenover tastaturet, og derefter finde tekstfeltet med svirpebevægelsen.
4: For at gemme din note, kan du røre ovenover tastaturet, og derefter finde knappen "ok" via svirpebevægelsen. Hvis du i stedet vælger knappen tilbage, så kommer du tilbage til listen over noter uden at have gemt den pågældende note.

Ændring af talehastigheden


Lyt til dette afsnit
Man kan ændre talehastigheden på to forskellige måder: Enten via rotoren som vil bive beskrevet senere i guiden, eller også i indstillingerne for Voiceover.

Ændring af talehastigheden i indstillingernetalehastigheden kan ændres i indstillingerne. Dette gøres på følgende måde:
1: Åben Indstillinger.
2: Svirp ned til Generelt og åben denne.
3: svirp ned til Tilgængelighed og åben denne.
4: Svirp hen til "Voiceover til" og åben denne.
5: Svirp ned til "Talehastighed, kan justeres," og her kan du svirpe og eler ned for at ændre talehastigheden.

Tilbage til oversigten over guides